Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Lekyt aryballosowy

  Nr karty: 55302

  Autor / Szkoła / Warsztat: Apulia  

  Data powstania: 3 ćw. IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt aryballosowy

  Nr karty: 55297

  Autor / Szkoła / Warsztat: Kampania  

  Data powstania: 3 ćw. IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt białogruntowany

  Nr karty: 55280

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ateny, Grecja  

  Data powstania: ok. 440-420 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt białogruntowany

  Nr karty: 55294

  Autor / Szkoła / Warsztat: Malarz Ikara, Ateny  

  Data powstania: poł. V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt czarnofigurowy

  Nr karty: 55279

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cumae  

  Data powstania: V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt czarnofigurowy

  Nr karty: 60513

  Autor / Szkoła / Warsztat: Attyka  

  Data powstania: koniec VI w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt czarnofigurowy

  Nr karty: 60537

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

  Data powstania: 500-400 r. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt czarnofigurowy

  Nr karty: 55293

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cumae  

  Data powstania: poł. V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt