Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Lampka oliwna

  Nr karty: 60397

  Autor / Szkoła / Warsztat: Tracja  

  Data powstania: IV/V w. n.e. 

  Określenie zabytku: Lampka 

 • Lampka oliwna

  Nr karty: 60401

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: V w. n.e. 

  Określenie zabytku: Lampka 

 • Lampka oliwna

  Nr karty: 60394

  Autor / Szkoła / Warsztat: rzymski  

  Data powstania: II w. n.e. 

  Określenie zabytku: Lampka 

 • Lebes gameikos

  Nr karty: 55301

  Autor / Szkoła / Warsztat: Apulia  

  Data powstania: IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lebes 

 • Lekyt

  Nr karty: 60536

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

  Data powstania: IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt

  Nr karty: 60507

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt

  Nr karty: 60559

  Autor / Szkoła / Warsztat: rzymski  

  Data powstania: IV/III w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt 

 • Lekyt aryballosowy

  Nr karty: 55302

  Autor / Szkoła / Warsztat: Apulia  

  Data powstania: 3 ćw. IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Lekyt