Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Kubek czarnofirnisowany o kanelurowanym brzuścu

  Nr karty: 55296

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ateny, Grecja  

  Data powstania: ok. 440-430 r. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Kubek 

 • Kucharka holenderska wg G. Metzu

  Nr karty: 55160

  Autor / Szkoła / Warsztat: Wille Johann George (1715-1808)  

  Data powstania: po 1762 

  Określenie zabytku: Miedzioryt 

 • Kufel z nakrywką

  Nr karty: 15924

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: ok.1630 

  Określenie zabytku: Kufel 

 • Kyliks

  Nr karty: 60521

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

  Data powstania: VI-V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Czara 

 • Kyliks

  Nr karty: 60543

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

  Data powstania: IV-I w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Czara 

 • Lampka oliwna

  Nr karty: 60394

  Autor / Szkoła / Warsztat: rzymski  

  Data powstania: II w. n.e. 

  Określenie zabytku: Lampka 

 • Lampka oliwna

  Nr karty: 60398

  Autor / Szkoła / Warsztat: Tracja  

  Data powstania: IV/V w. n.e. 

  Określenie zabytku: Lampka 

 • Lampka oliwna

  Nr karty: 60401

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: V w. n.e. 

  Określenie zabytku: Lampka