Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Karabin skałkowy piechoty

  Nr karty: 53195

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XIX w. 

  Określenie zabytku: Karabin 

 • Karabin skałkowy piechoty pruskiej

  Nr karty: 53155

  Autor / Szkoła / Warsztat: Prusy  

  Data powstania: 1740-1786 r. 

  Określenie zabytku: Karabin 

 • Kolczuga

  Nr karty: 50986

  Autor / Szkoła / Warsztat: Europa  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Kolczuga 

 • Kolczuga

  Nr karty: 50984

  Autor / Szkoła / Warsztat: Europa Wschodnia  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Kolczuga 

 • Kolczuga

  Nr karty: 50985

  Autor / Szkoła / Warsztat: Wschód  

  Data powstania: XVII-XVIII w. 

  Określenie zabytku: Kolczuga 

 • Kolczuga

  Nr karty: 50983

  Autor / Szkoła / Warsztat: Europa  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Kolczuga 

 • Kolczuga komendanta chorągwi kozackiej Wielkiego Księstwa Litewskiego

  Nr karty: 51086

  Autor / Szkoła / Warsztat: Litwa  

  Data powstania: 1 poł. XVII w. 

  Określenie zabytku: Kolczuga 

 • Kolczuga z kołnierzem

  Nr karty: 51018

  Autor / Szkoła / Warsztat: Azja Środkowa  

  Data powstania: XVI-XVII w. 

  Określenie zabytku: Kolczuga