Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Morion czerniony

  Nr karty: 51081

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVI/XVII w. (XIX w.) 

  Określenie zabytku: Hełm 

 • Morion typu "Valois"

  Nr karty: 51229

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francja  

  Data powstania: XVI w. 

  Określenie zabytku: Hełm 

 • Morion piechoty miejskiej

  Nr karty: 51260

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVI w. 

  Określenie zabytku: Hełm 

 • Muszkiet knotowy

  Nr karty: 53432

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Muszkiet 

 • Nadziak

  Nr karty: 51280

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVI w. 

  Określenie zabytku: Broń obuchowa 

 • Nadziak husarski

  Nr karty: 51075

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVI-XVII w. 

  Określenie zabytku: Nadziak 

 • Nadziak węgierski

  Nr karty: 51077

  Autor / Szkoła / Warsztat: Węgry  

  Data powstania: XVI w. 

  Określenie zabytku: Broń obuchowa 

 • Napierśnik kirysu rosyjskich kirasjerów, z pasami

  Nr karty: 51017

  Autor / Szkoła / Warsztat: Rosja  

  Data powstania: 1831 r. 

  Określenie zabytku: Napierśnik