Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Amforka szyjowa specjalnego kształtu

  Nr karty: 55276

  Autor / Szkoła / Warsztat: Malarz Diosfosa  

  Data powstania: 490-480 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Amfora 

 • Amon

  Nr karty: 60290

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania: 664–332 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Posążek 

 • Anubis

  Nr karty: 60304

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Posążek 

 • Apis

  Nr karty: 60293

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania: 664–332 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Posążek 

 • Aryballos

  Nr karty: 60535

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grecja  

  Data powstania: V/IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Aryballos 

 • Aryballos

  Nr karty: 60511

  Autor / Szkoła / Warsztat: Korynt  

  Data powstania: VI w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Aryballos 

 • Aryballos kulisty

  Nr karty: 55267

  Autor / Szkoła / Warsztat: Korynt  

  Data powstania: okres wczesnokoryncki, kon. VII w.p.n.e. 

  Określenie zabytku: Aryballos 

 • Askos

  Nr karty: 55287

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ateny, Grecja  

  Data powstania: 3 ćw. V w. 

  Określenie zabytku: Askos