Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Dzban

  Nr karty: 60551

  Autor / Szkoła / Warsztat: Etruria  

  Data powstania: VI w. p.n.e 

  Określenie zabytku: Dzban 

 • Dzban

  Nr karty: 60506

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Dzban 

 • Dzbanuszek

  Nr karty: 55261

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cypr  

  Data powstania: Okres środkowego brązu 1625-1450 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Dzbanek 

 • Enkolpion

  Nr karty: 60593

  Autor / Szkoła / Warsztat: Bizancjum  

  Data powstania: X w. n.e. 

  Określenie zabytku: Enkolpion 

 • Fibula z leżącym lwem

  Nr karty: 60360

  Autor / Szkoła / Warsztat: Etruria  

  Data powstania: VI/V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Fibula 

 • Fibule-para

  Nr karty: 60361

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gocki  

  Data powstania: IV w. n.e. 

  Określenie zabytku: Fibula 

 • Figurka

  Nr karty: 60282

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Figurka 

 • Figurka

  Nr karty: 60288

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Figurka