Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Święty Józef z Dzieciątkiem

  Nr karty: 23134

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: ok. 1740 r. ? 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Św. Katarzyna Sieneńska

  Nr karty: 26608

  Autor / Szkoła / Warsztat: Hadziewicz Rafał (1803-1886)  

  Data powstania: 1864 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Św. Piotr

  Nr karty: 23463

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1653 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • "Trójca Święta"

  Nr karty: 58529

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: 2 poł. XVII w. (?) 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Tryptyk

  Nr karty: 28853

  Autor / Szkoła / Warsztat: II Mistrz retabulum toruńskiego przypis.  

  Data powstania: ok. 1380 

  Określenie zabytku: Tryptyk 

 • Tryptyk kanonika Helentreutera

  Nr karty: 5544

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz Tryptyku Grzegorza Helentreutera  

  Data powstania: 1496 r. 

  Określenie zabytku: Tryptyk 

 • Tryptyk malowany

  Nr karty: 36550

  Autor / Szkoła / Warsztat: Piper Jerzy z Lidzbarka - warsztat  

  Data powstania: pocz.XVIIIw 

  Określenie zabytku: Tryptyk 

 • Tryptyk Matki Boskiej z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

  Nr karty: 5546

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz wrocławski  

  Data powstania: 1507 r. 

  Określenie zabytku: Tryptyk