Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Uzdrowienie paralityka

  Nr karty: 23458

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: XVII w. (po 1624 r.) 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Warsztat kuśnierzy

  Nr karty: 23301

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1761 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Wdowi grosz

  Nr karty: 23452

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1624 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny

  Nr karty: 21637

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Wręczenie szkaplerza [z ołtarza bocznego Szkaplerzowego]

  Nr karty: 23143

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: II poł. XVIII w. ? 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Złożenie do grobu

  Nr karty: 58565

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XVII w. (?) 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Zmartwychwstanie

  Nr karty: 23419

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1 ćw. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Zwiastowanie

  Nr karty: 23413

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1 ćw. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Obraz