Odnalezienie straty wojennej, która należy do zbiorów muzealnych:

Jeżeli odnaleziony obiekt pochodzi z Państwa zbiorów, z pewnością zwrócimy się do Państwa z prośbą o przesłanie wszelkiej, dostępnej dokumentacji dotyczącej danego obiektu i jego losów. Ze względu na to, że w wielu przypadkach zabytki odnajdywane są na aukcjach dzieł sztuki, mamy niewiele czasu na przygotowanie dokumentacji, dlatego też liczymy na sprawną współpracę.

Jeżeli posiadacie Państwo informacje o polskich stratach wojennych, prosimy o przekazanie ich do Wydziału Restytucji Dóbr Kultury:

W celu podjęcia badań proweniencyjnych dzieł sztuki rekomendujemy zapoznanie się z broszurą wydaną pod koniec 2015 r. przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ABC Podstawy prowadzenia badań proweniencyjnych  https://www.nimoz.pl/files/publications/24/ABC_Prowieniencja_internet.pdf