Jeżeli weszliście Państwo w posiadanie obiektu mogącego - w Państwa przekonaniu - stanowić polską stratę wojenną, prosimy o zgłoszenie tej informacji do Wydziału Restytucji Dóbr Kultury.

Porozumienie MKiDN i antykwariuszy w sprawie polskich strat wojennych

11 października 2013 r. zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie wymiany informacji na temat polskich strat wojennych.

Głównym celem porozumienia jest usprawnienie komunikacji pomiędzy środowiskiem zawodowo zajmującym się obrotem działami sztuki i Wydziałem Strat Wojennych MKiDN. W przekonaniu sygnatariuszy wzajemne informowanie się o dobrach kultury, które mogą stanowić polskie straty wojenne, jest niezbędne do ich skuteczniejszego poszukiwania i odzyskiwania:

Pobierz PDF