Dzieła odzyskane

 • Świecznik ścienny

  Nr karty: 59119

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francja  

  Data powstania: koniec XVIII w. 

  Określenie zabytku: Świecznik 

 • Św.Trójca

  Nr karty: 3484

  Autor / Szkoła / Warsztat: Pencz Georg (ok. 1500-1550)  

  Data powstania: 1 poł XVI w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Św. Filip chrzci sługę królowej Kandaki.

  Nr karty: 3426

  Autor / Szkoła / Warsztat: Seekatz Johann Conrad (1719-1768)  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Św. Iwo wspomaga biednych

  Nr karty: 11120

  Autor / Szkoła / Warsztat: Jordaens Jacob (1593-1678)  

  Data powstania: 1645 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Trofea myśliwskie (martwa natura z ptakami)

  Nr karty: 2351

  Autor / Szkoła / Warsztat: Hondecoeter Melchior d' (1636-1695)  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Via Cassia koło Rzymu / Via Cassia bei Rom

  Nr karty: 11084

  Autor / Szkoła / Warsztat: Achenbach Oswald (1827-1905)  

  Data powstania: 1878 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Wieczorne spotkanie malarzy u Stoddarta w Gdańsku

  Nr karty: 61810

  Autor / Szkoła / Warsztat: Brausewetter Otto (1835-1904)  

  Data powstania: 1862 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Wzburzone morze z okrętami

  Nr karty: 38257

  Autor / Szkoła / Warsztat: Vlieger Simon de (ok. 1600-1656)  

  Data powstania: ok. 1630 

  Określenie zabytku: Obraz