Dzieła odzyskane

  • Lis i winogrona

    Nr karty: 2852

    Autor / Szkoła / Warsztat: Schultz Daniel (1615-1683)  

    Data powstania: 1648 

    Określenie zabytku: Obraz 

  • Madonna z Dzieciątkiem

    Nr karty: 27378

    Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

    Data powstania: pocz.XVI w. 

    Określenie zabytku: Madonna z Dzieciątkiem 

  • Madonna z Dzieciątkiem

    Nr karty: 4434

    Autor / Szkoła / Warsztat: Mazowsze  

    Data powstania: 2 poł. XVw. 

    Określenie zabytku: Madonna z Dzieciątkiem 

  • Madonna z Dzieciątkiem, część środkowa tryptyku

    Nr karty: 55525

    Autor / Szkoła / Warsztat: Małopolska  

    Data powstania: kon. XV w. 

    Określenie zabytku: Tryptyk 

  • Makata perska

    Nr karty: 39109

    Autor / Szkoła / Warsztat: Persja  

    Data powstania: XVI w. 

    Określenie zabytku: Makata 

  • Młoda kobieta w żałobie w pracowni malarza

    Nr karty: 6927

    Autor / Szkoła / Warsztat: Wyczółkowski Leon (1852-1936)  

    Data powstania: 1883 

    Określenie zabytku: Obraz 

  • Murzynka

    Nr karty: 6647

    Autor / Szkoła / Warsztat: Bilińska-Bohdanowiczowa Anna (1858-1893)  

    Data powstania: 1884 

    Określenie zabytku: Obraz 

  • Naganka na polowaniu w Nieświeżu

    Nr karty: 45074

    Autor / Szkoła / Warsztat: Fałat Julian (1853-1929)  

    Data powstania: 1891 

    Określenie zabytku: Obraz