Dzieła odzyskane

 • Praczka

  Nr karty: 55522

  Autor / Szkoła / Warsztat: Metsu Gabriel (1629-1667)  

  Data powstania: Poł. XVII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Rybacy na brzegu

  Nr karty: 61809

  Autor / Szkoła / Warsztat: Hildebrandt Friedrich (1819-1855)  

  Data powstania: 1843 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Szewc

  Nr karty: 14160

  Autor / Szkoła / Warsztat: Flamandzki  

  Data powstania: 2. poł. XVII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Wieczorne spotkanie malarzy u Stoddarta w Gdańsku

  Nr karty: 61810

  Autor / Szkoła / Warsztat: Brausewetter Otto (1835-1904)  

  Data powstania: 1862 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • W żniwa

  Nr karty: 4490

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mroczkowski Aleksander (1850-1927)  

  Data powstania: 1882 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Zwierciadło Etruskie

  Nr karty: 55523

  Autor / Szkoła / Warsztat: Etruria  

  Data powstania: IV-III w.p.n.e. 

  Określenie zabytku: Zwierciadło