Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Tryptyk malowany

  Nr karty: 36550

  Autor / Szkoła / Warsztat: Piper Jerzy z Lidzbarka - warsztat  

  Data powstania: pocz.XVIIIw 

  Określenie zabytku: Tryptyk 

 • Tryptyk Matki Boskiej z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu

  Nr karty: 5546

  Autor / Szkoła / Warsztat: Mistrz wrocławski  

  Data powstania: 1507 r. 

  Określenie zabytku: Tryptyk 

 • Tryptyk Wniebowzięcia NMP

  Nr karty: 43820

  Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy Północne  

  Data powstania: 1490 r. ok. 

  Określenie zabytku: Tryptyk 

 • Uczta u Szymona

  Nr karty: 23432

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1 poł. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Ukrzyżowanie

  Nr karty: 23418

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1 ćw. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Ukrzyżowanie

  Nr karty: 23464

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1700 r. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Ukrzyżowanie

  Nr karty: 23487

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: poł. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Obraz 

 • Uzdrowienie chorego nad sadzawką

  Nr karty: 23453

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gdańsk  

  Data powstania: 1624 r. 

  Określenie zabytku: Obraz