Dwie karty z rękopisu "Antiquites Judaiques" J.Flawiusza, tekst francuski. 

Informacje ogólne

Tytuł:
Dwie karty z rękopisu "Antiquites Judaiques" J.Flawiusza, tekst francuski.
Autor / Szkoła / Warsztat:
Paryż, Francja  
Nr karty:
9104 
Dział:
Biblioteka 
Określenie zabytku:
Iluminacja / Inicjał / Luźna karta 
Data powstania:
XVw. 
Materiał:
 
Technika:
 
Właściciel:
Muzeum Narodowe w Warszawie 
Nr inwentarza:
126447

 

Wysokość:
48.70 
Szerokość:
72.00 
Odzyskane:
nie