Krajobraz norweski 

Informacje ogólne

Tytuł:
Krajobraz norweski
Autor / Szkoła / Warsztat:
Breslauer Chrystian (1802-1882)  
Nr karty:
8116 
Dział:
Malarstwo polskie 
Określenie zabytku:
Obraz 
Data powstania:
1868 
Materiał:
Płótno 
Technika:
olej 
Właściciel:
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
Nr inwentarza:
TZSP 13

 

Wysokość:
73.00 cm 
Szerokość:
93.00 cm 
Sygnatura:
C Breslauer 1868 
Odzyskane:
tak  
Data odzyskania:

Okoliczności odzyskania: UWAGA! Obraz jest przedmiotem procesu sądowego z powództwa Skarbu Państwa-MKiDN przeciwko aktualnemu posiadaczowi. W dniu 19.03.2013 r. Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek MKiDN udzielił zabezpieczenia (postanowienie sygn. akt XXV Co 29/13), w ramach którego obraz został zajęty przez komornika w Domu Aukcyjnym [...] w Warszawie i oddany w depozyt do Muzeum Narodowego w Warszawie. Wyrokiem z 25.08.2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie (sygn. akt XXV C 445/13) uwzględnił powództwo MKiDN uznając, że obraz jako strata wojenna przeszedł na własność Skarbu Państwa, a późniejsi posiadacze nie nabyli skutecznie prawa własności. Na skutek apelacji pozwanych Sąd Apelacyjny w Warszawie wyrokiem z 5.08.2015 r. (sygn. akt VI ACa 203/15) uchylił wyrok I instancji i uznał, że aktualny posiadacz nabył prawo własności obrazu. Obraz został zwolniony spod zabezpieczenia, jednak MKiDN wystąpiło o doręczenie wyroku z uzasadnieniem zapowiedając wniesienie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Zdjęcia