Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

  • Wskazówka do Tory

    Nr karty: 35910

    Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

    Data powstania: XVIII w. 

    Określenie zabytku: Jad 

  • Załóżka (judaicum)

    Nr karty: 13026

    Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Załóżka 

  • Załóżka (judaicum)

    Nr karty: 13025

    Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Załóżka 

  • Załóżka (judaicum)

    Nr karty: 13030

    Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

    Data powstania: kon. XVIIIw. 

    Określenie zabytku: Załóżka 

  • Załóżka (judaicum)

    Nr karty: 13031

    Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Załóżka 

  • Załóżka z tkaniny perskiej, haftowana (judaicum)

    Nr karty: 13027

    Autor / Szkoła / Warsztat: nn  

    Data powstania:

    Określenie zabytku: Załóżka 

  • Zasłona na Aron Ha-kodesz

    Nr karty: 34056

    Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

    Data powstania: XVIII w. 

    Określenie zabytku: Zasłona