Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Dzban

  Nr karty: 60552

  Autor / Szkoła / Warsztat: Etruria  

  Data powstania: VI w. p.n.e 

  Określenie zabytku: Dzban 

 • Dzban

  Nr karty: 60506

  Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

  Data powstania:  

  Określenie zabytku: Dzban 

 • Dzban

  Nr karty: 60503

  Autor / Szkoła / Warsztat: Azja Mniejsza  

  Data powstania: koniec VI-koniec IV w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Dzban

  Nr karty: 60551

  Autor / Szkoła / Warsztat: Etruria  

  Data powstania: VI w. p.n.e 

  Określenie zabytku: Dzban 

 • Dzbanuszek

  Nr karty: 55261

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cypr  

  Data powstania: Okres środkowego brązu 1625-1450 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Dzbanek 

 • Fragment amfory czarnofigurowej

  Nr karty: 60515

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cumae  

  Data powstania: V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Amfora 

 • Fragment naczynia czarnofigurowego

  Nr karty: 60514

  Autor / Szkoła / Warsztat: Cumae  

  Data powstania: V w. p.n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Fragment naczynia czerwonofigurowego

  Nr karty: 55285

  Autor / Szkoła / Warsztat: Ateny, Grecja  

  Data powstania: ok. 440-420 p.n.e. 

  Określenie zabytku: Naczynie