Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Frak męski (habit) z kamizelką

  Nr karty: 34763

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 2 poł. XVIII w. - ok. 1770 r. 

  Określenie zabytku: Frak 

 • Fryz gobelinowy z przedstawieniami heraldycznymi

  Nr karty: 60271

  Autor / Szkoła / Warsztat: Heymans Peter  

  Data powstania: ok. 1558 r. 

  Określenie zabytku: Fryz 

 • Gobelin

  Nr karty: 12698

  Autor / Szkoła / Warsztat: Grodno, Manufaktury Tyzenhauza  

  Data powstania: 2 poł. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Gobelin 

 • Gobelin: Pływające ryby

  Nr karty: 11532

  Autor / Szkoła / Warsztat: Gramatte Johanne, Wrocław (projekt)  

  Data powstania: 1934 r. 

  Określenie zabytku: Gobelin 

 • Gobelin portretowy - August II

  Nr karty: 4642

  Autor / Szkoła / Warsztat: Aubusson, Francja  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Gobelin 

 • Gobelin "Powrót"

  Nr karty: 12058

  Autor / Szkoła / Warsztat: Flandria  

  Data powstania: pocz.XVI w. 

  Określenie zabytku: Gobelin 

 • Gobelin: Scena miłosna

  Nr karty: 28344

  Autor / Szkoła / Warsztat: Francja  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Gobelin 

 • Gobelin ze sceną wyjazdu na polowanie

  Nr karty: 12701

  Autor / Szkoła / Warsztat: Flandria  

  Data powstania: 2 poł. XVIw. 

  Określenie zabytku: Gobelin