Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Makata z sukna

  Nr karty: 12793

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: kon. XVIIw. 

  Określenie zabytku: Makata 

 • Minerwa i Czas koronują księżniczkę

  Nr karty: 12059

  Autor / Szkoła / Warsztat: Bruksela, Flandria, wg Van Schoor  

  Data powstania: XVII w. 

  Określenie zabytku: Gobelin 

 • Mundur lejtnanta korpusu grenadierów kołobrzeskich z 1842 r.

  Nr karty: 48888

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1842 r. 

  Określenie zabytku: Mundur 

 • Nakrycie

  Nr karty: 34765

  Autor / Szkoła / Warsztat: Niemcy  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Nakrycie na pulpit 

 • Nakrycie

  Nr karty: 28334

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: 1 poł. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Przykrycie 

 • Nakrycie

  Nr karty: 28335

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: XVIII w. 

  Określenie zabytku: Przykrycie 

 • Nakrycie na kielich

  Nr karty: 31341

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1829 r. 

  Określenie zabytku: Palka 

 • Nakrycie ołtarzowe

  Nr karty: 5688

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 1507 r. 

  Określenie zabytku: Nakrycie ołtarzowe