Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Dzban z cynową nakrywą.

  Nr karty: 5597

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: ok. 1730 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Flakon

  Nr karty: 35909

  Autor / Szkoła / Warsztat: Polska  

  Data powstania: XVIII/XIXw 

  Określenie zabytku: Flakonik 

 • Flakon

  Nr karty: 25780

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania:

  Określenie zabytku: Flakonik 

 • Flakon

  Nr karty: 22765

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: 2 poł. XIX w. 

  Określenie zabytku: Flakonik 

 • Flety - wazony (2 szt.)

  Nr karty: 22321

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: XX w. (okres międzywojenny) 

  Określenie zabytku: Flet 

 • Igel

  Nr karty: 5603

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: kon. XVII w. 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Igel (wrocławski)

  Nr karty: 5606

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: ok. 1730 

  Określenie zabytku: Naczynie 

 • Karafka

  Nr karty: 22770

  Autor / Szkoła / Warsztat: nieznany  

  Data powstania: ok. 1840 r. 

  Określenie zabytku: Karafka