Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

 • Puchar z nakrywą

  Nr karty: 5607

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: ok. 1740 

  Określenie zabytku: Puchar 

 • Puchar z nakrywą

  Nr karty: 5605

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: pocz. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Puchar 

 • Puchar z nakrywą

  Nr karty: 5613

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: ok. 1730 

  Określenie zabytku: Puchar 

 • Puchar z nakrywą

  Nr karty: 5609

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: ok. 1725-35 

  Określenie zabytku: Puchar 

 • Puchar z nakrywą

  Nr karty: 5638

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk, Czechy  

  Data powstania: ok. 1720-30 

  Określenie zabytku: Puchar 

 • Puchar z nakrywą

  Nr karty: 5676

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk  

  Data powstania: ok. 1730 

  Określenie zabytku: Puchar 

 • Puchar z nakrywą

  Nr karty: 5640

  Autor / Szkoła / Warsztat: Śląsk, Piechowice, pracownia Wintera  

  Data powstania: ok. 1700 

  Określenie zabytku: Puchar 

 • Puchar z nakrywą

  Nr karty: 19521

  Autor / Szkoła / Warsztat: Urzecz, Polska  

  Data powstania: pocz. XVIII w. 

  Określenie zabytku: Puchar