Katalog strat wojennych

Baza strat wojennych MKiDN nie jest oficjalnym rejestrem i jest gromadzona w celach badawczych i informacyjnych, nie stanowi ona również pełnego spisu dóbr kultury utraconych w czasie II wojny światowej z terytorium Polski po 1945 r. Rejestracja obiektów następuje na podstawie dobrowolnych zgłoszeń zarówno instytucji publicznych, związków wyznaniowych, jak i osób prywatnych, a gromadzone informacje weryfikowane są jedynie w podstawowym zakresie.

  • Dzban

    Nr karty: 60552

    Autor / Szkoła / Warsztat: Etruria  

    Data powstania: VI w. p.n.e 

    Określenie zabytku: Dzban 

  • Dzban

    Nr karty: 60506

    Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

    Data powstania:  

    Określenie zabytku: Dzban 

  • Dzbanuszek

    Nr karty: 55261

    Autor / Szkoła / Warsztat: Cypr  

    Data powstania: Okres środkowego brązu 1625-1450 p.n.e. 

    Określenie zabytku: Dzbanek 

  • Enkolpion

    Nr karty: 60593

    Autor / Szkoła / Warsztat: Bizancjum  

    Data powstania: X w. n.e. 

    Określenie zabytku: Enkolpion 

  • Fibula z leżącym lwem

    Nr karty: 60360

    Autor / Szkoła / Warsztat: Etruria  

    Data powstania: VI/V w. p.n.e. 

    Określenie zabytku: Fibula 

  • Fibule-para

    Nr karty: 60361

    Autor / Szkoła / Warsztat: Gocki  

    Data powstania: IV w. n.e. 

    Określenie zabytku: Fibula 

  • Figurka

    Nr karty: 60288

    Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

    Data powstania:  

    Określenie zabytku: Figurka 

  • Figurka

    Nr karty: 60282

    Autor / Szkoła / Warsztat: Egipt  

    Data powstania:  

    Określenie zabytku: Figurka