Wystawa plenerowa „Utracone oblicza" prezentująca wizerunki obrazów – portretów, które w skutek II wojny światowej zaginęły z polskich muzeów i kolekcji, eksponowana była ponownie w 2020 roku: od 24 września na ogrodzeniu PGE Narodowy od strony Ronda Waszyngtona, a następnie od 23 października do 12 listopada na ogrodzeniu Łazienek Królewskich przy ul. Agrykola.


Wystawa przypomina, że podczas II wojny światowej wiele dzieł sztuki, cennych archiwaliów i woluminów zostało zagrabionych lub zniszczonych. Mimo trwających do dziś poszukiwań, ogromnej liczby z nich ciągle nie udało się odnaleźć. „Utracone oblicza" pokazują tylko cząstkę polskich strat wojennych. Są to wybrane portrety autorstwa wybitnych artystów – Aleksandra Gierymskiego, Konrada Krzyżanowskiego, Annibale Carracciego czy Lovisa Corintha oraz dzieła mniej znanych twórców. Przed wojną znajdowały się one w największych polskich kolekcjach, których sukcesorami są m.in. Muzea Narodowe w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku czy Poznaniu. Za pośrednictwem portretów dotknąć możemy kontekstu epoki i miejsca, w którym każdy z nich powstawał. Styl, w jakim tworzył malarz, stroje z epoki, wreszcie twarze i spojrzenia portretowanych, czyli wszystko to, co zapisane jest w tych utraconych obrazach, przenika się z ich dramatyczną wojenną historią.


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nieustannie podejmuje działania, by odnaleźć i przywrócić macierzystym zbiorom zaginione dzieła sztuki. Jest to złożona i nierzadko żmudna praca, jednak jej efekty mogą być powodem do dumy. Udało się odzyskać choćby tak wybitne przedstawienia portretowe, jak „Murzynka" Anny Bilińskiej-Bohdanowiczowej czy „Żydówka z pomarańczami" Aleksandra Gierymskiego z Muzeum Narodowego w Warszawie.

„Utracone oblicza" – wystawa plenerowa
24 września – 23 października 2020: ogrodzenie PGE Narodowy od strony Ronda Waszyngtona
23 października – 12 listopada 2020: ogrodzenie Łazienek Królewskich przy ul. Agrykola
Organizator wystawy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych
Partnerzy wystawy: PGE Narodowy, Łazienki Królewskie

Authentic Nike Sneakers | Nike Releases, Launch Links & Raffles